Tất cả các thông tin trên website này được biên tập bởi những người có kinh nghiệm về lĩnh vực game online và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng thông tin.

win79.beauty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát dù là trực tiếp hay gián tiếp của người đọc ở trên website này trong bất kì trường hợp nào xảy ra.

Trong thời gian sử dụng website có một số đường dẫn (URL) ra những trang web khác bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. win79.beauty không chịu trách nhiệm về việc biên tập nội dung hay hình ảnh hay tính có sẵn của những website/links đó. Trong trường hợp bạn sử dụng các links/website đó trên trang này, bạn sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm.

win79.beauty luôn cố gắng để tạo ra 1 cộng đồng lành mạnh, nơi để mọi người cập nhật tin tức. Website sẽ hoạt động 1 cách bình thường tuy nhiên trong vài trường hợp bất khả kháng liên quan tới kỹ thuật như là : hosting, đường truyền mạng không ổn định, … nằm ngoài khả năng của win79.beauty. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nhưng sẽ thông báo đến các bạn ngay lập tức và có giải pháp thay thế phù hợp với hoàn cảnh.